3

Viestit vain tapahtumaan osallistuville.

Onko mahdollista lähettää viestejä ainoastaan tapahtumaan ilmoittautuneille? Meillä on iso määrä ihmisiä, joista suurin osa haluaisi saada viestejä vain niistä tapahtumista, joihin ovat ilmoittautuneet.

1 reply

Pelaajat voivat omasta profiilista säätää kuinka paljon he haluavat viestejä yleisesti. Tässä tapauksessa he voivat merkitä haluavansa vain kiireelliseksi merkityt ja sitten tapahtumaan viestiä lisätessä voi merkitä viestin kiireelliseksi ja valita vastaanottajiksi IN-ilmoittautuneet.